promi-banner onacall01

139. Nu Even Niet

Download PDF

Beste Erik

Ik luisterde laatst naar een podcast van ‘I love marketing’ waarin een succesvolle Amerikaanse ondernemer andere ondernemers interviewt. Ongeveer een vierde van de tijd gaat over hoe goed ze elkaar en zichzelf vinden maar de overige drie vierde van de tijd is (voor mij) altijd erg inspirerend.Dit keer werd David Bach geinterviewed, die in zo’n 25 jaar een bloeiend bedrijf heeft weten op te bouwen met financieel advies voor vrouwen. Hij is ook de schrijver van ‘The Automatic Millionaire’ en een aantal andere best-sellers.

Zijn verhaal is zeer inspirerend en vertelt eigenlijk precies hetzelfde als in column 137 maar dan het tegenovergestelde. Wat je allemaal moet doen om je bedrijf succesvol te maken. Volgens David is zijn succes onder andere te danken aan de volgende dingen:

  1. Een sterke passie. Hij wil zoveel mogelijk vrouwen helpen om financieel onafhankelijk te worden,
  2. Hij werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Stond in het begin in zaaltjes met een opkomst van 7 vrouwen te presenteren,
  3. Heeft 10 jaar lang briefen geschreven, presentaties gestuurd naar Oprah Winfrey en mocht pas na 10 jaar voor het eerst in haar show komen,
  4. Heeft stad en land afgereisd om lezingen te geven,
  5. Heeft constant zijn dienstverlening aangepast en verbeterd totdat het uiteindelijk door een groot publiek werd ontdekt en gewaardeerd,
  6. Heeft enorm veel weerstanden moeten overwinnen omdat niemand geloofde in het mogelijke succes. Hij heeft zich hier nooit iets van aangetrokken, heeft doorgezet en ‘gewonnen’.

Een bepaald aspect werd nader belicht en dat was het voldoen van verzoeken van derden. Kennissen, zakenrelaties, andere ondernemers, mensen in hun netwerk die allemaal vrijblijvende gunsten vragen die moeilijk te weigeren zijn maar wel (veel) tijd in beslag nemen. Daarnaast al die zaken waar je als ondernemer tijd aan besteed die wellicht belangrijk (kunnen) zijn maar niets opleveren met betrekking tot de doelen die je hebt gesteld. Zij vertelden hoe belangrijk het is om veel van deze verzoeken vriendelijk en beleefd te weigeren omdat je als ondernemer ten eerste verantwoordelijk bent voor het welzijn van je eigen bedrijf en geen tijd hebt  om iedereen in je netwerk ongelimiteerd bij te staan. Met betrekking tot al die activiteiten en mogelijkheden die zich eindeloos voordoen en die misschien wel leuk of interessant zijn stelden zij ook dat je die moet laten voor wat ze zijn.

Als voorbeeld noemden zij de CEO van Uber. Deze man wimpelde elk verzoek voor interviews, lezingen, en seminars af. Alle mogelijke ideeen en kansen die niet direct voor zijn bedrijf van toepassing waren werden opgeschreven en op een prikbord geplakt met als titel ‘Nu Even Niet’. De enorme focus die hij tentoonstelde heeft ongetwijfeld geleid tot het huidige succes van Uber. Ongetwijfeld in combinatie met zijn ontzagwekkende doorzettingsvermogen. Voordat Uber een succes werd is er een heel lange weg afgelegd waar geen geld werd verdient en de uitkomst zeer onzeker was. Hoeveel mensen kunnen en zijn bereid om er zo voor de volle honderd procent voor te gaan?

Groet,

Gerard

logo_lugera

Copyright © 2013. All Rights Reserved.