promi-banner onacall01

145. Manažeři projektů versus manažeři procesů

Download PDF

Milý Eriku

Celý svůj dosavadní “podnikatelský” život se snažím vyřešit otázku, kterou jsi položil minule: Jak přijít s novými nápady a poté je úspěšně v existujícím podniku zavést do praxe. Dost často jsem zažil, že se problémy objevily až po implementaci nových nápadů. Na začátku všichni sdíleli nadšení z nového projektu, potom to ale šlo pomaleji a pomaleji a bylo potřeba více a více času. Následkem toho se počáteční nadšení vypařilo. Pokračuje se v běžných činnostech a po několika týdnech či měsících, si nikdo na nový projekt ani nevzpomene.To se podnikatelům běžně stává a ani já nejsem výjimkou. Když se mi nepodaří odstartovat nový projekt dostatečně rychle a pokud se ukáže, že je obtížnější, než jsme čekali, a navíc se přidají záležitosti vyžadující mou okamžitou pozornost – většinou záležitosti přinášející přímý zisk pro firmu, pak se i já automaticky věnuji tomu posledně zmíněnému na úkor nového projektu.

Minulý týden jsem poslouchal “podcast” Petra Diamandise nazvaný “Miluji marketing”, kde se tomuto tématu věnoval. A navíc nabídl skvělé řešení. Rozlišuje dva typy manažerů – projektový manažer a manažer procesní. Podle něj jsou ve vedení firem nejčastěji procesní manažeři. Jsou zárukou toho, že výroba a distribuce fungují efektivně. Zvyšování kvality, snižování nákladů. Nejvíce je zaměstnává udržování a zlepšování existujících procesů ve výrobě, nákupu, distribuci a v prodeji. Věnují tomu všechno své úsilí a všechen čas. Navíc i struktura jejich odměňování je založena právě na tom.

Co se tedy stane, pokud přijdeš s novou převratnou myšlenkou a požaduješ po stávajícím týmu, aby se realizaci té myšlenky věnoval. Odvedeš je tím od jejich běžných povinností. Nutíš je, aby svůj pracovní čas dělili mezi to, co jim přináší užitek a mezi něco, co pro ně žádný přínos nemá.

Jako nejviditelnější příklad uvedu funkci obchodního ředitele. Pokud stojí před úkolem uspět na trhu s novým výrobkem, znamená to pro něj nárůst obchodních aktivit, nový přístup a nutnost získat nové znalosti v oblasti marketingu a podobně. Všechna ta práce je ale na úkor prodejních aktivit spojených se současnou řadou výrobků, za kterou je on i jeho tým zodpovědný. Je to pro ně téměř nemožné. Ne proto, že by nechtěli nebo že by se bránili změnám. Ale proto, že není v jejich silách začlenit plně nové aktivity do svých stávajících povinností.

Diamandis proto jako řešení navrhuje najmout projektového manažera, který se bude moci plně soustředit na realizaci nového nápadu a který za to bude také placen. Toto vidí jako jedinou možnost, pokud chceš úspěšně odstartovat nový projekt ve stávající firmě.

Znamená to, že není nutné zakládat novou společnost či kupovat existující firmu, jen za účelem realizace nového nápadu. Lépe je vytvořit nový tým a nechat jej na novém projektu nezávisle pracovat.

S pozdravem,

Gerard

logo_lugera

Copyright © 2013. All Rights Reserved.